SenseLab

Paper (s) having Farley J as Authors


 
Name
1 Alkon DL, Farley J, Sakakibara M, Hay B (1984)
2 Alkon DL, Sakakibara M, Forman R, Harrigan J, Lederhendler I, Farley J (1985)
3 Farley J (1987)
4 Farley J (1988)
5 Farley J, Alkon DL (1980)
6 Farley J, Alkon DL (1982)
7 Farley J, Auerbach S (1986)
8 Farley J, Han Y (1997)
9 Farley J, Jin I, Huang H, Kim JI (2004)
10 Farley J, Richards WG, Grover LM (1990)
11 Farley J, Richards WG, Ling LJ, Liman E, Alkon DL (1983)
12 Farley J, Rudy B (1988)
13 Grover L, Farley J, Vold L (1987)
14 Smith BR, Farley J (2006)