SenseLab

Paper (s) having Oh SJ as Authors


 
Name
1 Bjornsson CS, Oh SJ, Al-Kofahi YA, Lim YJ, Smith KL, Turner JN, De S, Roysam B, Shain W, Kim SJ (2006)
2 Lee S, Yoon BE, Berglund K, Oh SJ, Park H, Shin HS, Augustine GJ, Lee CJ (2010)
3 Lee SE, Lee J, Latchoumane C, Lee B, Oh SJ, Saud ZA, Park C, Sun N, Cheong E, Chen CC, Choi EJ, Lee CJ, Shin HS (2014)
4 Oh SJ, Kim DE, Kuruoglu HR (1994)