SenseLab

Paper (s) having Afshar A as Authors


 
Name
1 Afshar A, Santhanam G, Yu BM, Ryu SI, Sahani M, Shenoy KV (2011)
2 Churchland MM, Afshar A, Shenoy KV (2006)
3 Kaufman MT, Churchland MM, Santhanam G, Yu BM, Afshar A, Ryu SI, Shenoy KV (2010)
4 Santhanam G, Ryu SI, Yu BM, Afshar A, Shenoy KV (2005)
5 Santhanam G, Ryu SI, Yu BM, Afshar A, Shenoy KV (2006)
6 Santhanam G, Yu BM, Gilja V, Ryu SI, Afshar A, Sahani M, Shenoy KV (2009)
7 Yu BM, Afshar A, Santhanam G, Ryu SI, Shenoy KV, Sahani M (2006)