SenseLab

Paper (s) having Jahanshahi M as Authors


 
Name
1 Jahanshahi M, Obeso I, Rothwell JC, Obeso JA (2015)
2 Jahanshahi M, Wilkinson L, Gahir H, Dharmaindra A, Dharmarinda A, Dharminda A, Lagnado DA (2010)
3 Moustafa AA, Chakravarthy S, Phillips JR, Gupta A, Keri S, Polner B, Frank MJ, Jahanshahi M (2016)
4 Obeso I, Casabona E, Rodríguez-Rojas R, Bringas ML, Macías R, Pavón N, Obeso JA, Jahanshahi M (2017)
5 Soliveri P, Brown RG, Jahanshahi M, Caraceni T, Marsden CD (1997)
6 Thobois S, Hotton GR, Pinto S, Wilkinson L, Limousin-Dowsey P, Brooks DJ, Jahanshahi M (2007)