SenseLab

Paper (s) having Aihara K as Authors


 
Name
1 Aihara K (1990)
2 Aihara K, Adachi M (1997)
3 Aihara K, Matsumoto G (1983)
4 Aihara K, Matsumoto G (1987)
5 Aihara K, Numajiri T, Matsumoto G, Kotani M (1986)
6 Aihara K, Takabe T, Toyoda M (1990)
7 Aihara K, Tokuda I (2002)
8 Aihara K,Matsumoto G (1986)
9 Araki O, Aihara K (2001)
10 Hamaguchi K, Aihara K (2004)
11 Hamaguchi K, Okada M, Aihara K (2005)
12 Hamaguchi K, Okada M, Aihara K (2007)
13 Hamaguchi K, Okada M, Yamana M, Aihara K (2005)
14 Ichinose N, Aihara K, Judd K (1998)
15 Kato H, Ikeguchi T, Aihara K (2009)
16 Kuroiwa J, Nara S, Aihara K (1999)
17 Leleu T, Aihara K (2013)
18 Luk WK, Aihara K (2000)
19 Masuda N, Aihara K (2001)
20 Masuda N, Aihara K (2002)
21 Masuda N, Aihara K (2002)
22 Masuda N, Aihara K (2003)
23 Masuda N, Aihara K (2003)
24 Masuda N, Aihara K (2004)
25 Masuda N, Aihara K (2004)
26 Masuda N, Doiron B, Longtin A, Aihara K (2005)
27 Masuda N, Okada M, Aihara K (2007)
28 Matsumoto G, Aihara K, Hanyu Y, Takahashi N, Yoshizawa S, Nagumo J (1987)
29 Matsumoto G,Aihara K,Ichikawa M,Tasaki A (1984)
30 Morita K, Aihara K (2005)
31 Morita K, Kalra R, Aihara K, Robinson HP (2008)
32 Morita K, Okada M, Aihara K (2007)
33 Morita K, Tsumoto K, Aihara K (2005)
34 Morita K, Tsumoto K, Aihara K (2006)
35 Sakamoto K, Katori Y, Saito N, Yoshida S, Aihara K, Mushiake H (2013)
36 Sato Y, Toyoizumi T, Aihara K (2007)
37 Suzuki H, Aihara K, Murakami J, Shimozawa T (2000)
38 Tokuda I, Aihara K (2000)
39 Toyoizumi T, Aihara K (2006)
40 Toyoizumi T, Pfister JP, Aihara K, Gerstner W (2005)