SenseLab

Paper (s) having Suzuki N as Authors


 
Name
1 Bekkers JM, Suzuki N (2013)
2 Iwatsubo T, Odaka A, Suzuki N, Mizusawa H, Nukina N, Ihara Y (1994)
3 Maruyama H, Morino H, Ito H, Izumi Y, Kato H, Watanabe Y, Kinoshita Y, Kamada M, Nodera H, Suzuki H, Komure O, Matsuura S, Kobatake K, Morimoto N, Abe K, Suzuki N, Aoki M, Kawata A, Hirai T, Kato T, Ogasawara K, Hirano A, Takumi T, Kusaka H, Hagiwara K, Kaji R, Kawakami H (2010)
4 Moriyama T, Iida T, Kobayashi K, Higashi T, Fukuoka T, Tsumura H, Leon C, Suzuki N, Inoue K, Gachet C, Noguchi K, Tominaga M (2003)
5 Naruse M, Naruse K, Nishikawa T, Yoshihara I, Ohsumi K, Suzuki N, Demura R, Demura H (1992)
6 Suzuki N, Bekkers JM (2011)
7 Suzuki N, Takahata M, Sato K (2002)
8 Suzuki N, Takahata M, Shoji T, Suzuki Y (2004)
9 Takagi H, Takimizu H, Yoshioka T, Suzuki N, Ito E, Kudo Y (1992)
10 Takahashi T, Feldmeyer D, Suzuki N, Onodera K, Cull-Candy SG, Sakimura K, Mishina M (1996)
11 Watanabe D, Inokawa H, Hashimoto K, Suzuki N, Kano M, Shigemoto R, Hirano T, Toyama K, Kaneko S, Yokoi M, Moriyoshi K, Suzuki M, Kobayashi K, Nagatsu T, Kreitman RJ, Pastan I, Nakanishi S (1998)
12 Wu CF, Suzuki N, Poo MM (1983)
13 Yamamoto D, Suzuki N (1989)