SenseLab

Paper (s) having Wang Y as Authors


 
Name
121 Wang Y, Zhang Z, Li Y, Gao X, Gao S, Yang F (2004)
122 Wang Y,Ma J,Xu Y,Wu F,Zhou P (2017)
123 West JW, Patton DE, Scheuer T, Wang Y, Goldin AL, Catterall WA (1992)
124 Wong JJ, Li S, Lim EK, Wang Y, Wang C, Zhang H, Kirilly D, Wu C, Liou YC, Wang H, Yu F (2013)
125 Wu J, Wang Y, Rowan MJ, Anwyl R (1997)
126 Xiao C, Miwa JM, Henderson BJ, Wang Y, Deshpande P, McKinney SL, Lester HA (2015)
127 Xiao Y, Wang Y, Felleman DJ (2003)
128 Xie L, Gao S, Alcaire SM, Aoyagi K, Wang Y, Griffin JK, Stagljar I, Nagamatsu S, Zhen M (2013)
129 Xue WN, Wang Y, He SM, Wang XL, Zhu JL, Gao GD (2012)
130 Yan ZQ, Liu SM, Li J, Wang Y, Gao L, Xie RG, Xue WN, Zhang GL, Zhu JL, Gao GD (2012)
131 Yang J, Ye M, Tian C, Yang M, Wang Y, Shu Y (2013)
132 Yang Y, Wang Y, Li S, Xu Z, Li H, Ma L, Fan J, Bu D, Liu B, Fan Z, Wu G, Jin J, Ding B, Zhu X, Shen Y (2004)
133 Yin J, Wang Y, Li Q, Shang Z, Su S, Cheng Y, Xu Y (2004)
134 Yuan Y, Pang N, Chen Y, Wang Y, Li X (2017)
135 Zhang J, Wang X, Wang Y, Fu Y, Liang Z, Ma Y, Leventhal AG (2008)
136 Zhang Z, Okawa H, Wang Y, Liman ER (2005)
137 Zheng M, Wang Y, Kang L, Shimaoka T, Marni F, Ono K (2010)