SenseLab

Paper (s) having Dobrzynski H as Authors


 
Name
1 Dobrzynski H, Janvier NC, Leach R, Findlay JB, Boyett MR (2002)
2 Lei M, Jones SA, Liu J, Lancaster MK, Fung SS, Dobrzynski H, Camelliti P, Maier SK, Noble D, Boyett MR (2004)
3 Li N, Csepe TA, Hansen BJ, Dobrzynski H, Higgins RS, Kilic A, Mohler PJ, Janssen PM, Rosen MR, Biesiadecki BJ, Fedorov VV (2015)
4 Liu J, Dobrzynski H, Yanni J, Boyett MR, Lei M (2007)
5 Lyashkov AE, Juhaszova M, Dobrzynski H, Vinogradova TM, Maltsev VA, Juhasz O, Spurgeon HA, Sollott SJ, Lakatta EG (2007)
6 Nikmaram MR, Liu J, Abdelrahman M, Dobrzynski H, Boyett MR, Lei M (2008)
7 Zhang H, Zhao Y, Lei M, Dobrzynski H, Liu JH, Holden AV, Boyett MR (2007)