SenseLab
Paper
  Data
Kompus K, Falkenberg LE, Bless JJ, Johnsen E, Kroken RA, Kråkvik B, Larøi F, Løberg EM, Vedul-Kjelsås E, Westerhausen R, Hugdahl K (2013)
The role of the primary auditory cortex in the neural mechanism of auditory verbal hallucinations.
7
144
2013
Front Hum Neurosci
Other categories referring to Kompus K, Falkenberg LE, Bless JJ, Johnsen E, Kroken RA, Kråkvik B, Larøi F, Løberg EM, Vedul-Kjelsås E, Westerhausen R, Hugdahl K (2013)
Paper.References   (1)
Revisions: 2
Last Time: 4/2/2019 8:11:37 PM
Reviewer: System Administrator
Owner: System Administrator