SenseLab
Paper
  Data
Gardner D, Knuth KH, Abato M, Erde SM, White T, DeBellis R, Gardner EP (2001)
Common data model for neuroscience data and data model exchange.
8
17
33
2001
J Am Med Inform Assoc
Other categories referring to Gardner D, Knuth KH, Abato M, Erde SM, White T, DeBellis R, Gardner EP (2001)
Paper.References   (2)
Revisions: 2
Last Time: 4/6/2019 12:43:02 PM
Reviewer: System Administrator
Owner: System Administrator