SenseLab
Paper
  Data
Klein DJ, Konig PK, Kording KP (2003)
Sparse spectrotemporal coding of sounds
2003
659
667
2003
EURASIP J Appl Sig Proc
Other categories referring to Klein DJ, Konig PK, Kording KP (2003)
Paper.References   (2)
Revisions: 1
Last Time: 7/13/2006 3:58:03 PM
Reviewer: System Administrator
Owner: System Administrator