SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL934
6
OR2B3
MNWENESSPKEFILLGFSDRAWLQMPLFVVLLISYTITIFGNVSIMMVCILDPKLHTPMYFFLTNLSILDLCYTTTTVPHMLVNIGCNKKTISYAGCVAHLIIFLALGATECLLLAVMSFDRYVAVCRPLHYVVIMNYWFCLRMAAFSWLIGFGNSVLQSSLTLNMPRCGHQEVDHFFCEVPALLKLSCADTKPIEAELFFFSVLILLIPVTLILISYGFIAQAVLKIRSAEGRQKAFGTCGSHMIVVSLFYGTAIYMYLQPPSSTSKDWGKMVSLFYGIITSMLNSLIYSLRNKDMKEAFKRLMPRIFFCKK
Other categories referring to ORL934
Revisions: 3
Last Time: 9/21/2001 6:49:37 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito