SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL959
ZF2B
MSLSQNSSSVYPEYFFIIGLSGIHNSNYYYMFLCITYFVTVTGNSLVLLLIALYRSLHSPKYIGVFNLALADFGETNALIPNMMRTFLFDSQYISYNACXANMFCVHFFSTVQSFTLVVLSYDRFIAIFLPLRYHAIVNYTFMYFVFSIIWVFNASIVAFAVSLITRLSFCESNKVNSYYCDYGPVYRLACNDNSICASMAQLSAALYVVAPVIIIVLSYLGIFLALSKITTWEGRLKALKTCVSHLLLVGSFFLPIICIFIATSTNSLSLNARVISTSLAHALPPMLHPIIYVLNTAEIKDIIIKIVRNKCLPVRKNILKLRK
Other categories referring to ORL959
Revisions: 2
Last Time: 9/25/2001 8:41:05 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito