SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL10019
  • Loxodanta Africana (African Elephant) Show Other
LoafORs21.7
MQNKSFVTEFVLLGLSWNPSVQKMEFVVFLFCYMATVGANLLVVVTIVSSLTLLRSPMYFFLAFLSFLDACYSSAFAPKMIVDSLYEKKTISFKGYMTQLFAEHFFAGMEVIILTAMAYDRYVAIFKPLHYPSIMNWRLFGILMGVAWTGGFLRSVIQIIFILQLPFCGPNIIDHFLCDLNPLFKLTCTDTHILSLSLVASNGFICIIIFSLLLISYCVILFSLRTHSSAGRLKALSTCGSHIAVVVLFFVPCIIVYARPPSTFLFNKMVVIVYTFVTPLLNPLIYTFRNKEVKNVMRKLWTRLLVVSDEK*
Other categories referring to ORL10019
Revisions: 1
Last Time: 7/18/2016 7:29:09 PM
Reviewer:
Owner: Chiquito