SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL10041
  • Loxodanta Africana (African Elephant) Show Other
LoafORs115.24P
QLVLFVVFLGVYSVTLVRNTTLIMLICNDSGLHTPLYFF/FFIGHVSFLDLWYSTVYTLKILVTCISEDKSISFAGCIAQFFFSAGLAYSECYLLAAMAYDRYVAISNPLLYAEVKSKRLCISLVIYSYTGGFVNTIVLTSNTFTLDFCGDNVIDDFSCDFPPLVKLACDVKESYR/PTVLILASYLFIIADILRIHSTHGRLKGFSTCSFHLISVTLYYGSILYSYSRPSSSYSLERDKMVSTFCTVVFPMFNPMIYSLRNKDVKEALKKLLKLKQLE
Other categories referring to ORL10041
Revisions: 1
Last Time: 7/18/2016 7:29:09 PM
Reviewer:
Owner: Chiquito