SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL10043
  • Loxodanta Africana (African Elephant) Show Other
LoafORs115.26P
MEVGNNTILTEFILMGFSTDTRLQL/VLFGIFLMLYLITLSGNMTLVILIRISSRLHTPMYFFIGNLSFLDFWYISVYTPKILANCVSDDKRISLAGCGAQLFFSCFVAYTECYLLAAMAYDRQVAICNPLLYSGTMSSSLCTGLVAGSYIGGFLNAIAHTANTFRLSFCGKNIIDHFFCDVPPLVKMSCTDTKVYEKVLLGLVGFTVLSNILAILISYFSISLAILRIRSATGRRKAFSTCASHLISVMLFYGSMLFMYSRPSSTYSLERDKVAALFYTVVNPLLNPLIYSVRNKDVKEAFRKAIQTI*PQG
Other categories referring to ORL10043
Revisions: 1
Last Time: 7/18/2016 7:29:09 PM
Reviewer:
Owner: Chiquito