SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL10048
  • Loxodanta Africana (African Elephant) Show Other
LoafORs115.31P
MEAKNQTAVTEFLFMG*TGSSSTEDRSLLIFLFVYLVTLGGNLGIITLLWVDS*LQTSVYFFLSHLSFVNICSSSSVAPKTLRDTFMQRK/EMCFFGQFIVTECFLLAAMTYDQYIAICNTLLYAVIMSQRTCVQMMVRLYAMRLLLFTLITLQSICDQSLL*HSTCFLSGMC*CPEQ*IGSVHHGCINRNTHPGLLYLYLQNHVEDPVGRWEEKSFLHLLFTLVYCGRLVWHLFLYI*PNSSSSQDANKVVSAFCTTLILMLNYSIYSLKNTDIKDAFRRTFFRKNFLLGR
Other categories referring to ORL10048
Revisions: 1
Last Time: 7/18/2016 7:29:09 PM
Reviewer:
Owner: Chiquito