SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL10077
  • Loxodanta Africana (African Elephant) Show Other
LoafORs131.77P
MRILARNDSLVTEFILAGLTDYPELQQPLFYLFLMIYIVTIVGNLSLIVLIGINSHLHTPMYSFLFNLSFIDLCYSSVFTPKKLMNFVSKKNVVSYVGCMTQLFFFLFFAISECYMLTSMAYDRYVAICNPLLYRFTMSHQVCSVLTLAAYAMGFAGATAHTGCMLRLTFCYANIIDHYLCDILPFLQLSCTSTYVNEVVVLIVVGINITVPSFTILVSYIFILISILHIKSTQGRSKAFST*SSHIIAISVFLG/FWGSAAFMYLKYSSPESTDQGKVSSIFYTNVGPMLNPLMYSLRNKDVKVALRKALIKIQRRIIF
Other categories referring to ORL10077
Revisions: 1
Last Time: 7/18/2016 7:29:09 PM
Reviewer:
Owner: Chiquito