SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL935
6
OR2J3
MNDDGKVNASSEGYFILVGFSNWPHLEVVIFVVVLIFYLMTLIGNLFIIILSYLDSHLHTPMYFFLSNLSFLDLCYTTSSIPQLLVNLWGPEKTISYAGCMIQLYFVLALGTTECVLLVVMSYDRYAAVCRPLHYTVLMHPRFCHLLAVASWVSGFTNSALHSSFTFWVPLCGHRQVDHFFCEVPALLRLSCVDTHVNELTLMITSSIFVLIPLILILTSYGAIVRAVLRMQSTTGLQKVFGTCGAHLMAVSLFFIPAMCIYLQPPSGNSQDQGKFIALFYTVVTPSLNPLIYTLRNKVVRGAVKRLMGWE
Other categories referring to ORL935
Revisions: 3
Last Time: 9/21/2001 6:49:46 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito