SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL954
E4
MEFFNSALGKNITFVRPAYFKIAGFIGIPNMNYYYIFLFFVFFISVLGNTAVMTVIYLDHNLRTAKYVAVFNLAFVDLLGNTALVPKVIDAFLFNLYYISYNECLTYFFFCYMCLSMQALNLVALCYDRLVAIMFPLHYQVTVTPKIMLSIILAFWLFVIIAVSTAAGLLTRLSFCNSVVINSYFCDHGQIFGIACNDYSPSYIFSDVLIAIILWIPLIIVISSYVCICFALFKVSTIQEGVKAFKTCTAHLSLVAIYFFPILITFTNTNIHPNHRIINLSLTAVFPPMLNPIIYVLQTQEIKASFKKVLKIRSRFKVSGK
Other categories referring to ORL954
Revisions: 2
Last Time: 9/25/2001 8:38:57 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito