SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL955
E3
MEFFNSALGKNITFVRPAYFKIVGFIGIPNMNYYYIFLFFVFFVSVLGNTTVMALIYLDHGLRSGKYVAIFNLAFVDLLGNTALVPKVIDIFLFNHYYISYGECLTFYFFCNICLSMQSLNLVALCYDRLIAILYPLHYQVRVTPKIMLSIVAFIWLFVLTCVLIALGLLTRLSFCDSVVINSFYCDHGPMYRLACNDQTPNLVHGNLLIALILWVPLIIIMSSYICIGHTLAKIATAHERIKALKTCTGHLSLVAIYFIPVLTVYNMRANIHPNARIINLSMTTVFPPMLNPIIYVLQTQEIRASLKKILQSKMNLRVASK
Other categories referring to ORL955
Revisions: 2
Last Time: 9/25/2001 8:39:10 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito