SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL956
E2
MEFFNSALGKNITFVRPAYFKIVGFIGIPNMNYYYVFLFFVFFVSVLGNTTVMALIYLDHNLRSGKYVAIFNLAFVDLLGNTALVPKVIDIFLFNHHYISYGQCLNFYFFCNICLSMQSLNLVALCYDRLIAILYPLHYQVRVTPKIMLSIVAFIWLFVLTCVLIALGLLTRLSFCDSVVINSFYCDHGPMYRLACNDQTPNLVHGNLSIALFAWVPLITIICSYICIGHTLAKISTAKERIKAFKTCTAHLSAVAIFFIPVLTVYNMRANIHPNYRIINLSLTTVFPPMLNPIIYVLQTQEIRTSFRKILQSKFKFRIGSK
Other categories referring to ORL956
Revisions: 2
Last Time: 9/21/2001 7:03:30 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito