SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
ORL945
Y2
MENYTLNSYYLQLESLNVSEASKYPVFFLFLFIYLLIMLTNVGILVLIIIDRNLHQPMYLLFCNLSVSDVIGNTYMIPRLLSDILKPPSERLISYYECVLQAFTSHMFGTTSHTVLMIMAFDRYVAICYPLRYANIMTNRMVLKLTVFAWGVAFVLVSILLGLTIRLNRCRTLISNSYCDNASLFKLSCESVVINNIYGLTFTVVLLTSSIGCMVLTYTSISVVCLTSKNKSLNSKALKTCSTHLVAYFLMFACGMINILLHRFPEYSYYRSITAFMFHILPGTLDPIIYGVQSKRNPTFFVKSC
Other categories referring to ORL945
Revisions: 2
Last Time: 9/25/2001 8:36:39 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Chiquito