SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
FPR20
  • FPR (Fungal Pheromome Receptors) Show Other
14
TEL14L-YP
MSTDKITFLLNWQPTPYHIPIFLAQTKGYFKEQGLDMAILEPTNPSDVTELIGSGKVDMGLKAMIHTLAAKARGFPVTSVASLLDEPFTGVLYLKGSGITEDFQSLKGKKIGYVGEFGKIQIDELTKHYGMKPEDYTAVRCGMNVAKYIIEGKIDAGIGIECMQQVELEEYLAKQGRPASDAKMLRIDKLACLGCCCFCTVLYICNDEFLKKNPEKVRKFLKAIKKATDYVLADPVKAWKEYIDFKPRLNNDLSYKQYQRCYAYFSSSLYNVHRDWKKVTGYGKRLAILPPDYVSNYTNEYLSWPEPEEVSDPLEAQRLMAIHQEKCRQEGTFKRLALPA
Other categories referring to FPR20
Revisions: 1
Last Time: 12/27/2005 11:31:39 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Gautam Bahl