SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
FPR22
  • FPR (Fungal Pheromome Receptors) Show Other
14
TEL14L-YP
MVYEATPFDPITVKPSDKRRVAYFYDADVGNYAYGAGHPMKPHRIRMAHSLIMNYGLYKKMEIYRAKPATKQEMCQFHTDEYIDFLSRVTPDNLEMFKRESVKFNVGDDCPVFDGLYEYCSISGGGSMEGAARLNRGKCDVAVNYAGGLHHAKKSEASGFCYLNDIVLGIIELLRYHPRVLYIDIDVHHGDGVEEAFYTTDRVMTCSFHKYGEFFPGTGELRDIGVGAGKNYAVNVPLRDGIDDATYRSVFEPVIKKIMEWYQPSAVVLQCGGDSLSGDRLGCFNLSMEGHANCVNYVKSFGIPMMVVGGGGYTMRNVARTWCFETGLLNNVVLDKDLPYNEYYEYYGPDYKLSVRPSNMFNVNTPEYLDKVMTNIFANLENTKYAPSVQLNHTPRDAEDLGDVEEDSAEAKDTKGGSQYARDLHVEHDNEFY
Other categories referring to FPR22
Revisions: 1
Last Time: 12/27/2005 11:32:05 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Gautam Bahl