SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
FPR28
  • FPR (Fungal Pheromome Receptors) Show Other
14
TEL14L-YP
MVNFDLGQVGEVFRRKDKGAIVSGDNPEEEEDVDASEFEEDEVKPVRTKNRRPKEDAFTQQRLAAINPVLTPRTVLPLYLLIAVVFVIVGGCILAQNSKVDEVTIYYQDCMTNATSSWSDIPSEHWQFVFHKYKTYNTAPQWRFVDDESDDFTKQRGTCQIRFTTPSDMKNNVYLNYVLEKFAANHRRYVLSFSEDQIRGEDASYETVHDATGINCKPLSKNADGKIYYPCGLIANSMFNDTFPLQLTNVGDTSNNYSLTNKGINWESDKKRYKKTKYNYTQIAPPPYWEKMYPDGYNETNIPDIQDWEEFQNWMRPGAFDKITKLIRINKNDTLPAGEYQLDIGLHWPVLEFNGKKGIYLTHGSHLGGRNPFLGIVYLIGGCICAAMALILLTFWLFGGRKIADASSLSWNMK
Other categories referring to FPR28
Revisions: 1
Last Time: 12/27/2005 11:33:19 PM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Gautam Bahl