SenseLab
Chemosensory Receptors
  Data
FPR58
  • FPR (Fungal Pheromome Receptors) Show Other
14
TEL14L-YP
MIVWQALFVVYCLFTTSIHGLFQDFNPFANKNISLKFPSLNRWEKNVMATGQQTIINSDSIYEWTPILSNITAGKKDSFVFTIDAEASGYGFAPTYEVLMFISGNICQMPMNRSDVDLTIYYSFNETVLENPNIGQSAVFQDGYIQALAISPVQSSSSNATSTYSNLYVVAELVNSTTEQPLSSSDASENWEYRLSISENDLVFQWDVRPWVEVLDTDMNSALLSTGNVTADAKVYHNYSIYDPSLYDLYVYSYEDSVQLNQNYNLSLCAVKNGPYLVSSQNTSNATVTSNSTNPLERTDLAIQKKITEYGGSVTEMFYVTGLNASTTYVAYLTKKISNGDGLSSVGGILFSHVYFTTRSTDVCSLIFGLDFCSDVAYSVPTSSFSVGNKTLMAQTYDHIAEALYANFSKALQLISCDADKDARYSPVMTCDDCAEAYRDWVCAVSIPRCTTTSSQYYIHRDKSHNRNDYLNKFIKPLDDYYEILPCIDMCYTLVRNCPSDFQFSCPNDLTTEDLLYQSYNFYMDTDYSTCNYIGNSSLMVIHPLDDT
Other categories referring to FPR58
Revisions: 1
Last Time: 12/28/2005 1:19:59 AM
Reviewer: Gautam Bahl
Owner: Gautam Bahl